Strona Główna BIP Strona Główna
Strona główna
 

                                                                                        
>NABÓR DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ<
>NABÓR DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ<      >SŁUŻBA OKRESOWA<             >NABÓR DO NSR<                         >CZAS OCHOTNIKÓW<

 

  

 

 

 

WITAMY NA STRONIE
WOJSKOWEJ KOMENDY UZUPEŁNIEŃ
W NOWYM SĄCZU

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Nowym Sączu realizuje działania związane z wykonaniem powszechnego obowiązku obrony przez mieszkańców i instytucje m. Nowy Sącz oraz powiatów: nowosądeckiego, limanowskiego i gorlickiego. Pełni rolę organu wykonawczego Ministra Obrony Narodowej i jest podporządkowana bezpośrednio Szefowi Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Krakowie.

 WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ
W NOWYM SĄCZU

ul. Czarnieckiego 13, 33-300 Nowy Sącz
tel.
261 138700, 18 443 77 55
fax.
261 138712, 18 443 77 55 wew. 712

 
Godziny przyjmowania interesantów:
poniedziałek: 730 - 1700
wtorek-piątek: 730 - 1530


CZAS OCHOTNIKÓW
Od 1 marca każdy mężczyzna podlegający powszechnemu obowiązkowi obrony może ochotniczo zgłaszać się do swojej macierzystej Wojskowej Komendy Uzupełnień, by złożyć akces do odbycia szkolenia wojskowego. Taką samą deklarację mogą składać także kobiety zainteresowane odbyciem szkolenia.
Jest to oferta skierowana przede wszystkim do osób w wieku 18-50 lat, które nie były w wojsku, a chciałyby odbyć przeszkolenie wojskowe. Dotyczy ona także tych chętnych w wieku 18-60 lat, którzy odbyli służbę wojskową, a teraz mogą zostać przeszkoleni w ramach ćwiczeń rezerwy.

Możliwe będą trzy ścieżki postępowania:

-        W przypadku gdy do WKU zgłosi się osoba bez jakiegokolwiek wcześniejszego przeszkolenia w wieku 18-50 lat, będzie mogła zostać zakwalifikowana do odbycia służby przygotowawczej;

-        W przypadku, gdy do WKU zgłosi się żołnierz rezerwy z nadanym przydziałem mobilizacyjnym (oficerowie i podoficerowie do 60 lat, szeregowi do 50 roku życia), wojskowy komendant uzupełnień skieruje go do odbycia ćwiczeń wojskowych w ramach szkolenia rezerw w jego macierzystej jednostce wojskowej zgodnie z „Planem powołania rezerw osobowych do jednostki wojskowej na ćwiczenia wojskowe” w danym roku kalendarzowym w ramach przydzielonego limitu;

-        W przypadku, gdy do WKU zgłosi się żołnierz rezerwy bez nadanego przydziału mobilizacyjnego (oficerowie i podoficerowie do 60 lat, szeregowi do 50 roku życia), wojskowy komendant uzupełnień nada mu taki przydział w przypadku wystąpienia potrzeb uzupełnieniowych i w ramach przydzielonego limitu, skieruje do odbycia ćwiczeń wojskowych zgodnie z „Planem powołania rezerw osobowych do jednostki wojskowej na ćwiczenia wojskowe” w danym roku kalendarzowym. Przy braku takiej możliwości ujmie go w bazie danych ochotników do odbycia ćwiczeń w pierwszej kolejności.

Zapraszamy wszystkich chętnych do odwiedzania wojskowych komend uzupełnień w celu składania stosownych deklaracji.

To jest Wasz czas – czas ochotników.

>zobacz<

 

NABÓR DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

>zobacz<SŁUŻBA W RAMACH NARODOWYCH SIŁ REZERWOWYCH

>zobacz<


 KURSY I ĆWICZENIA WOJSKOWE DLA ŻOŁNIERZY REZERWY

>zobacz<

 


SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA - TERMINY

>zobacz<

 


  

   Opiekun indywidualny osób uprawnionych:

 

 p. Dominika WÓJS tel. 261 138705, e-mail: wkunowysacz.prawnik@wp.mil.pl

 


 

  Osoby uprawnione z ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się,
zapraszamy do skorzystania z naszych adresów pocztowych e-mail:

wku.nowysacz@wp.mil.pl

wkunowysacz.rekrut@wp.mil.pl

 wkunowysacz.prawnik@wp.mil.pl

oraz poprzez e-PUAP do kontaktu z Wojskową Komendą Uzupełnień w Nowym Sączu.


   


 

 
   
Ministerstwo Obrony Narodowej Sztab Generalny Wojska Polskiego Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych WSzW w Krakowie   Wojsko Polskie  
           
           


 

   © 2010-2016 WKU w Nowym Sączu