Strona Główna BIP Strona Główna
Zadania WKU w Nowym Sączu
 Do zadań Wojskowej Komendy Uzupełnień w Nowym Sączu należy:
  • zapewnienie mobilizacyjnego rozwinięcia jednostek wojskowych;
  • administrowanie rezerwami osobowymi;
  • wykonywanie świadczeń na rzecz obrony;
  • współpraca z innymi organami i podmiotami w sprawach związanych z obronnością państwa;
  • udział w rekrutacji i naborze ochotników do czynnej służby wojskowej, w tym do zawodowej służby wojskowej i służby kandydackiej;
  • gromadzenie zasobów osobowych na potrzeby mobilizacyjnego i wojennego uzupełnienia Sił Zbrojnych;
  • udział w realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w ramach terytorialnego zasięgu działania wojskowych komend uzupełnień;
  • promocja obronności i służby wojskowej.
 
Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 lutego 2017r. w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień ( Dz.U. z 2017 r. poz.626)